shadow

Casa Gheorghe Gheorghiu-Dej și Centrul de Documentare Antitotalitară – Bârlad

 • Numele instituției

           Casa Gheorghe Gheorghiu-Dej și Centrul de Documentare Antitotalitară, Bârlad

            Misiunea instituției:

            Casa Gheorghe Gheorghiu-Dej are ca scop principal valorificarea de tip muzeal a locului unde s-a născut și a copilărit primul lider comunist din România.

 • Când s-a înființat?

A funcționat în perioada 1967-1989 drept Casa memorială „Gheorghe Gheorghiu-Dej”. Între anii 1990-2014 în acest spațiu a funcționat o grădiniță de copii. În anul 2011 a fost pusă în dezbatere publică locală o Notă de fundamentare pentru înființarea Centrului de Documentare Antitotalitară, iar în februarie 2016 în Consiliul Local al municipiului Bârlad a fost luată decizia pentru realizarea proiectului tehnic de reabilitare a imobilului situat în strada prof. dr. Gheorghe Vrabie nr. 22. Imobilul este acum închis și se află în administrarea Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad.

 • Există o colecție, o arhivă sau o bază de date? Ce cuprinde? Este de uz intern sau extern?

O parte din piesele de muzeotehnică din fosta casă memorială se păstrează în depozitul Muzeului „Vasile Pârvan”.

Arhiva foto online de la Arhivele Naționale: http://fototeca.iiccr.ro/search.php

Documente, fotografii, înregistrări audio şi video de la Arhivele Naţionale ale României (Bucureşti), Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Arhiva Radio România și Arhiva de film „Al. Sahia”.

 • Principalele activități

Începând cu anul 2009, au fost organizate evenimente academice (mese rotunde, dezbateri, lansări de carte) la care au participat specialiști de marcă (istorici, cercetători, memorialiști etc.)

 • Planurile de viitor?
 1. Amenajarea muzeală a Casei natale Gheorghe Gheorghiu-Dej și deschiderea ei pentru public. Vor fi cooptați specialiști pentru crearea conceptului și designului muzeografic, a modului cum va fi folosită tehnologia și documentele scrise, precum și a modului cum pot fi integrate obiectele din vechea expoziție păstrate în depozit.

Intenția este aceea de a oferi un nou tip de spațiu în care să se dezbată teme din istoria comunismului, îndeosebi despre cei care s-au aflat la conducerea Partidului Comunist Român. O astfel de instituție istorică și culturală ar fi unică, pentru moment în spațiul românesc, pentru că ar oferi publicului o altă perspectivă asupra epocii delimitate de anii 1948-1989. Amintim că cele mai multe din locurile      memoriei comunismului românesc, în prezent, sunt spații care amintesc sau în      care se dezbat predominant subiecte legate de represiune, de victime și             supraviețuitori ai regimului comunist din România.

 1. Amenajarea Centrului de Documentare Antitotalitară implică şi ridicarea unei clădiri secundare unde să fie amenajate o sală de conferințe și o bibliotecă și ce va cuprinde o varietate de publicaţii şi volume despre perioada comunistă. De      asemenea, va fi necesară şi înfiinţarea, pe internet a unui site dedicat Centrului unde vor putea fi accesate o bună parte din resursele documentare existente aici.
 2. Elaborarea și/sau publicarea de studii și volume de documente referitoare la regimul comunist din România (1948-1965).
 • Cu cine colaborați?

În prezent, există sprijin și interes pentru acest obiectiv cultural din partea Consiliului Municipal Bârlad și a conducerii Muzeului „Vasile Pârvan”; pentru elaborarea conceptului muzeal colaborăm cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICMER) din București; pentru documentarea epocii colaborăm cu cercetători din universități și institute de cercetare din București și din țară; pentru popularizarea proiectului colaborăm cu mass-media locală.

 • O mărturisire/ o impresie/ un citat al unei persoane care v-a vizitat/ cu care ați colaborat

„A fost responsabil, mai mult decât oricare alt om, de colapsul marilor planuri ale Moscovei privind Estul Europei” – se menţiona în necrologul publicat la moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej de către Comitetul „Free Europe” de la New York (1965)

 • Adresa: strada prof. dr. Gheorghe Vrabie nr. 22, Bârlad, jud. Vaslui.
 • Persoane de contact:

Liviu Țăranu (liviutaranu@gmail.com);

Laurențiu Ursachi (ursachi_laur@yahoo.com).