shadow

Expoziția memorială „Rezistență și represiune în Bihor”

Expoziția memorială „Rezistență și represiune în Bihor”, din Muzeul Cetăţii şi Oraşului Oradea (subsolul Corp K, cu 10 încăperi)

      — imaginile sunt din perioada de lucru, proiectul este „in progress”,         vernisajul va avea loc în acest an —

  • În loc de misiune

Noul proiect expoziţional, din punctul de vedere al tematicii, va încerca să surprindă mai multe aspecte: contextul general național și internațional după al Doilea Război Mondial, represiunea în România, rezistența și represiunea în Bihor: cele trei centre de detenție – Cetatea, Securitatea și Penitenciarul din Oradea, categorii de deținuți (preoți, minori, femei), acțiuni și organizații anticomuniste, revoltele țărănești din 1949, sistemul concentraționar, biografii. Una dintre „celule” va fi transformată într-un spaţiu unde vizitatorii vor putea să urmărească interviurile cu foştii deţinuţi politici bihoreni.       

Asociaţia „Cei 40 de Mucenici” – Oradea

Ce face această instituție?

Obiective:

  1. organizarea unor expoziţii privind tematica închisorilor comuniste şi a organizaţiilor anticomuniste care au luptat pentru apărarea principiilor democraţiei
  2. editarea unor cărţi, volume, broşuri, monografii privind activitatea foştilor deţinuţi politici din perioada comunistă
  3. organizarea unor simpozioane, comunicări, dezbateri şi sesiuni ştiinţifice privind detenţie în închisorile comuniste sau lupta pentru apărarea democraţiei în România după cel de-al doilea război mondial
  4. pregătirea unor materiale documentare în vederea expunerii lor elevilor şi studenţilor, dar în faţa unui auditoriu interesat de calvarul foştilor apărători ai principiilor democratice
  5. realizarea unui site care să găzduiască documente de arhivă privind rezistenţa anti-comunistă sau peregrinajele prin spaţiile de recluziune ale Gulagului românesc ale foştilor deţinuţi politici
  6. amenajarea unui spaţiu memorial care să cinstească jertfele celor care s-au sacrificat şi au îndurat arsenalul de cruzimi ale unui regim abuziv.