Despre

Motivație și misiune

Experiența comunismului prin care au trecut România și Republica Moldova, alături de alte țări ale lumii, a devenit un subiect major de cercetare după 1989, o dovadă fiind însăși existența IICCMER, dar insuficient prezent în spațiul public românesc. În ciuda unei bogate bibliografii de volume de memorialistică, culegeri de documente și analize, de traduceri, monografii și studii de caz, perioada dictaturii proletariatului rămâne în continuare slab mijlocită prin manuale școlare, filme, piese de teatru sau alte creații artistice, prin memoriale, muzee, expoziții sau alte forme de cunoaștere.

Ținând cont de această situație, pe care am putea-o numi retard anamnetic, IICCMER a inițiat în 2015 o rețea neformalizată juridic, dar cu atât mai vie, a majorității inițiativelor publice și private de prezervare și valorificare a locurilor de memorie, de organizare a spațiilor muzeale și, în general, de luptă împotriva amneziei.

Saitul de față, lansat în 2016, își propune să prelungească în mediul virtual discuțiile de la întâlnirile bianuale, din primăvară și toamnă, ale celor din rețea și să ofere o platformă de informare asupra proiectelor, etapelor parcurse, a dificultăților, noutăților legislative și a reușitelor, de la noi sau din străinătate.

Evident, prin natura dinamică a inițiativelor și a drumului de la idee la faptă, saitul se constituie, de la o actualizare la alta, într-un veritabil jurnal al culturii memoriei, ilustrând nu doar varietatea viziunilor recuperatoare, dar și starea de spirit a unei comunități post-traumatice, precum societatea românească de după 1989, oscilând între refuzul confruntării cu trecutul și dreptul la memorie al tinerei generații.

În fine, harta care întâmpină pe vizitatori, permanent completată, este nu doar o privire de ansamblu asupra a ceea ce s-a început și realizat până acum, dar și o motivare pentru ca în locurile albe – varianta de azi a vechii descrieri paușale hic sunt leones –, în care istoria a lăsat cu siguranță urme, să le scoatem cât mai repede la lumină. Așadar, un bilanț și un îndemn deopotrivă.

Saitul se adresează:

 • actualilor și viitorilor membri ai Rețelei memoriei;
 • colegilor de diverse specializări și celor cu preocupări interdisciplinare;
 • autorităților centrale și locale;
 • organizațiilor profesionale, cultelor religioase și altor forme asociative pentru care memoria recentă este relevantă;
 • profesorilor din toate ciclurile educaționale;
 • elevilor, studenților și în general tinerilor care s-ar putea implica în proiectele rețelei;
 • tuturor celor interesați de patrimoniul material și imaterial, de antropologia culturală și de istoria socială a unui capitol dramatic din istoria recentă a României și a lumii;
 • publicului larg, turiștilor și organizatorilor de circuite tematice.

Obiectivele Rețelei memoriei:

 • organizarea întâlnirilor la nivel național și internațional între cei implicați în proiectele de memorializare a comunismului și nu numai;
 • încurajarea muncii în echipă, atât în rețea, cât și cu alți parteneri;
 • promovarea unor proiecte comune, transfrontaliere;
 • intermedierea expertizei necesare articulării tematicilor expoziționale cu conceptele și formulele de design care definesc muzeografia actuală;
 • oferirea unei mai mari vizibilități memorialelor și expozițiilor dedicate trecutului recent în rândul publicului larg și a celui de specialitate a muzeelor;
 • mijlocirea între autoritățile administrative și inițiatorii proiectelor memoriale;
 • punerea în circuitul internațional a locurilor de memorie relevante de la noi și din Republica Moldova, dar și din alte spații locuite de români;
 • încurajarea predării cursurilor de istorie in situ, plecând de la datele locale;
 • încurajarea abordării interdisciplinare a istoriei recente.

Calitatea de membru al Rețelei

Dacă reprezentați o instituție sau persoană juridică, muzeu public, sau ONG preocupată de muzeificarea/memorializarea trecutului recent, sau aveți o inițiativă personală în acest sens puteți deveni membru al rețelei.

Contactați-ne și vă vom trimite un formular.