Despre

Viziune
Informarea publicului prin abordarea mai multor perspective, încurajând dezvoltarea propriilor opinii și exprimarea lor în mod liber și responsabil.

Misiune
Misiunea website-ului este comunicarea cu publicul larg și schimbul de experiență între cei prezenți în Rețeau memoriei. Ne propunem extinderea acesteia prin dezvoltarea, după normele contemporane, a instituțiilor din Rețea și a programelor acestora. La capătul acestui drum, sporirea interesului față de istoria comunismului ar putea contribui, printr-o pedagogie a contrastelor, la aprecierea și promovarea valorilor democratice.

Scopul
Platforma își propune:

– să adune în spațiul virtual instituții și persoane care se preocupă de fenomenul de muzealizare și memorializare a comunismului în România;
– să le ofere acestora șansa să fie vizibili pentru un public cât mai larg, care astfel să fie atras să viziteze muzeele si memorialele;
– să-și dezvolte în continuare proiectele și să găsească resurse și oportunități de colaborare interne și internaționale;
– să se încurajeze lucrul în echipă atât în rețea, cât și cu alți parteneri, interni și externi;
– să încurajeze și să ofere expertiză la crearea unor tematici expoziționale cu concept și design conform noii muzeografii internaționale și evidențiind specificul locului;
să intre în circuitul internațional și se se alăture celorlalte rețele prezente în spațiul virtual.

Adresabilitate
Se adresează mai multor categorii de utilizatori: celor care fac parte din Rețeaua memoriei, celor care i se vor alătura în viitor, colegilor din diverse specialități și celor cu preocupări interdisciplinare, autorităților locale, profesorilor și elevilor, publicului larg interesat de istoria muzeificării și memorializării comunismului.
Oferă o platformă de întâlnire și de lucru pentru toți cei care sunt interesați de cultura și de patrimoniul material și imaterial, de antropologia culturală și de istoria socială a unui capitol dramatic din istoria recentă a României și a lumii.

Websiteul se va dezvolta și în limba engleză, pentru ca Rețeaua memoriei să se poată alătura altora similare din lume și să fie accesibilă în străinătate.

Disclaimer

Acest website reprezintă un produs al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), creat cu scopul de a promova demersurile cu caracter muzeografic sau memorialistic în domeniul istoriei comunismului din România. Toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la prezentul website aparțin IICCMER.

IICCMER își rezervă dreptul de a nu include în conținutul website-ului demersuri care încalcă dispozițiile legale în vigoare sau bunele moravuri, precum și dacă aceste demersuri nu sunt evaluate pozitiv de IICCMER. Includerea unui demers cu caracter muzeografic în conținutul website-ului sau trimiterea la un astfel de demers în orice mod prin intermediul website-ului nu reprezintă o asociere între IICCMER și autorul demersului, adică nu poate fi interpretată
drept un parteneriat între aceștia și nu naște niciun drept sau obligație pentru aceștia, altele decât cele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru o astfel de acțiune de promovare.

IICCMER nu este responsabil pentru acțiunile sau inacțiunile autorilor demersurilor incluse în conținutul website-ului prezent sau la care se face trimitere prin intermediul prezentului website.