shadow

Fundația Culturală Negru Vodă Făgăraș și Memorialul Rezistenţei Anticomuniste din Ţara Făgăraşului

 • Misiunea

Recuperarea pentru memoria colectivă a unei secvenţe istorice puţin cunoscute publicului larg, în special pentru tinerele generaţii şi omagierea victimelor represiunii comuniste, sutele de morţi din Cetatea Făgăraşului, din munţii şi din satele făgărăşene, sutele de localnici întemniţaţi în lagăre şi închisori, cu tot ce a reprezentat suferinţa pentru ei şi familiile lor.

       Perioada post-decembrista a fost martora unor serii de initiative care au incercat sa (re)aduca in atentia publicului din Romania si de pretutindeni perioada 1945-1989. Istoricii au cautat adevarul despre comunismul romanesc in toate aspectele sale (economic, politic, social etc.), iar institutiile unele publice, altele private au inceput colectarea de marturii care sa ateste adevarul cautat. Toate aceste cautari au fost insotite de dezbateri publice asupra celor gasite si/sau intamplate in perioada comunista.

Nu de putine ori s-a afirmat ca proiectul politic post-1989 nu a luat suficient in considerare lectia si urmarile regimului totalitarist din Romania. Pe aceeasi linie de discurs se regasesc si vocile care reclama lipsa proceselor ce ar fi trebuit intentate tortionarilor comunisti, dar si slaba informare a publicului romanesc cu privire la anumite aspecte ale istoriei amintite.

In Fagaras a existat un proiect cultural finantat in cadrul AFCN in anul 2009 si care a avut ca scop de catre Fundatia Culturala Negru Voda realizarea in spatiul expozitional propriu a patru modele experimentale de muzeizare ale rezistentei anticomuniste. Primul face obiectul acestui proiect si anume Tara Fagarasului Inocenta si instaurarea regimului comunist.

In acest context, se impune continuarea obiectivelor acelui proiect, si anume acela de restituirea memoriei colective a etapei istorice de instalare a regimului comunist si comunizarea Romaniei, la nivelul Tarii Fagarasului. Cetatea Fagarasului a fost parte componenta din sistemul de represiune al puterii comuniste.

 

 • Când s-a înființat?

      Aprobarea instituţionalizării muzeului Memorial

 1. a) Proiectul tematic al muzeului, care a fost aprobat de Consiliul Local al  Municipiului Făgăraş, stabilindu-se şi locaţia muzeului propusa de noi în Cetatea Făgăraşului – Turnul Temniţă  şi 5 săli aferente ( hot. Nr. 134 din 26 august 2003 ).
 2. b) Proiectul Muzeului a fost aprobat de Consiliul Judeţean Braşov care a hotarat , cooperarea cu Fundaţia Culturală ,, Negru Vodă ” Făgăraş în vederea realizării lui (hot. 328 din 11 septembrie 2003).
 3. c) Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Comisia Natională a Muzeelor şi Colecţiilor in sedinţa din 27 noiembrie 2003, a analizat documentaţia de specialitate prezentata de noi şi a aprobat înfiinţarea Muzeului Rezistenţei Anticomuniste la Făgăraş, în Cetatea Făgăraşului (nr. 5412 din 5.01.2004).

 

 • Există o colecție, o arhivă sau o bază de date? Ce cuprinde? Este de uz intern sau extern?

Începand cu  anului 2004 si pana in prezent s-au derulat   campanii de cercetare stiinţifică în satele făgărăşene, susţinute de Fundaţia Culturală „Negru Voda ” şi desfăşurate în cooperare cu cercetători de la Institultul de Istorie Orală Cluj Napoca, de la Universitatea  „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, de la Universitatea „Transilvania” Brasov, grupul de presa Mix Media Grup Fagaras,  profesori si elevi de la Colegiile Naţionale „Doamna Stanca” şi „Radu Negru” Făgăraş. Am fost sprijiniţi de Consiliul Judeţean Braşov. În cadrul cercetării s-au realizat peste 100 interviuri audio şi 25 interviuri video.

O echipa de cercetători condusă de prof. Ioan Ciupea- Muzeul Naţional de Istorie Transilvania Cluj Napoca şi prof. Florentin Olteanu a continuat cercetarea în arhive şi investigarea  martorilor supravietuitori, privind penitenciarul din Cetatea Fagarasului,  perioada 1949-1960, loc de detentie pentru cadrele fostelor instituţii ale statului român interbelic: Poliţia, Jandarmeria şi Serviciul Secret/ Special de Informaţii. Cercetarea s-a materializat cu lucrarea stiinţifică „Făgăraş – Închisoarea poliţiştilor”

 

 • Principalele activități ale Fundației Negru Vodă

 Expunere permanentă

Model experimental de muzeizare ,,Comunizarea Ţării Făgăraşului”, din 2009.

Prima temă urmăreşte conturarea complexului proces de comunizare a României şi a violentei deturnări a evoluţiei fireşti a societăţii româneşti prin ocupaţia sovietică şi dictatura comunistă.

A doua temă va ilustra rezistenţa armată din Munţii Făgăraşului, unul dintre cele mai reprezentative capitole ale rezistenţei la comunizarea la nivelul întregii ţări.

A treia temă a discursului muzeistic îşi propune prezentarea perioadei 1950-1960, un deceniu din istoria multiseculară a Cetăţii Făgăraşului, în care monumentul a fost transformat în penitenciar.

 Expoziții temporare

– Expoziții rezultate de la atelierele Școlii de Vară de la Sâmbăta de Sus, 2009 – 2015

– „Tradiţii şcolare în Ţara Făgăraşului”, 2003

– „Afişul electoral interbelic făgărăşean” (cu Muzeul Ţara Făgăraşului), 2000

– „Expo/Foto Obiceiuri de iarnă în Ţara Făgăraşului – Români, Maghiari, Germani”, 1996

– „Expo / foto document, Ţara Făgăraşului”, 1995

Modele experimentale de muzeificare pentru pregătirea realizării muzeului Memorial, în spaţiul destinat şi aprobat de Consiliul Local Făgăraş, Consiliul Judeţean Braşov şi Ministerul Culturii şi Cultelor Bucureşti în Cetatea Făgăraşului, Turnul Temniţă şi cele 5 săli repartizate.

–  iunie 2006, expozitia – semnal „Rezistenta Anticomunista Fagaraseana”.

– iulie 2007,” expozitia ,, Comitetul Naţiunilor Captive”,în sala de expoziţii a Fundaţiei Culturale ,, Negru Vodă ” care cuprinde activitatea exilului românesc din Germania (1982-1994)

– 2008, Expoziţia CNSAS ,,Făgărăşeni în arhivele securităţii”

– 2009, Modelul experimental de muzefizare ,,Remember Comunizarea Ţării Făgăraşului ”

( Proiect ,,Remember Comunizarea Ţării Făgăraşului ”,  aprobat de Ministerul Culturii – AFCN)

–  19 iulie 2010 –  Expoziţie CNSAS ,, Deportarea etnicilor germani din România în URSS – O reconstrucţie din document”

– noiembrie  2010,  Expozitia ,, Deportarea etnicilor germani din Tara Fagarasului

– august 2016,  Expoziția ,, Fotograful orașului Szabo Gabor”

– 5 octombrie 2016 – Parteneriat educațional  de Ziua mondială a educației – cu Liceul Tehnologic ,, Dr. Ioan Șenchia” Făgăraș, prof.  Ionuț Grozea

 

            Publicaţii:

,, Rezistenţa Anticomunistă -cercetare ştiinţifica şi valorificare muzeală ”, 2 vol. Editura   Argonaut,  2006.  Editori : Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu, Iulia Pop.

,, Colectivism şi singurătate în satele româneşti – Ţara Oltului în perioada comunistă şi primii ani după Revoluţie ”. Editura Polirom, 2006, domnul David A. Kideckel profesor de antopologie culturală şi aplicată la Central Connecticut State University din New Britain, Connecticut, S.U.A.

–  ,, Forme de represiune în regimurile comuniste ” sub egida  IICCMER  şi Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului. Editura Polirom, 2008.  Editori: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu.

,, Stat şi viată privată în regimurile comuniste ” sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului Bucureşti şi Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului. Editura Polirom, 2009.  Editori: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu

,, Calvary – Deportations and destinies” Proceedingul Simpozionului International –   Editura Transilvania University Press of Brasov – 2010. Editori : Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu.

–  ,, Experimentul Târgşor – Începutul represiunii comuniste” –   Editura   Curtea Veche Publising Bucureşti 2011 –  autor  Victor Roşca – redactor şef  al revistei  literare ,, Candela  de Montreal ”, Canada

–  ,, Sfîrșitul regimurilor comuniste. Cauze, desfășurare și consecințe” sub egida  IICCMER  şi Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului  – Editura Argonaut – 2011.  Editori: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu.

–   ,,Destine individuale și colective în comunism” sub egida  Institultului  de Investigare a Crimelor Comunismului Bucureşti  şi Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului  – Editura Polirom – 2013.  Editori: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu.

–     ,,Stalinizare și Destanilizare . Evoluții instituționale și impact social” sub egida  Institultului  de Investigare a Crimelor Comunismului Bucureşti  şi Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului. Editura Polirom, 2014.  Editori: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu.

–  ,,Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism” sub egida  IICCMER  şi Memorialul Rezistenţei Anticomuniste Ţara Făgăraşului. Editura Polirom, 2015. Editori: Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu

Făgăraş. Închisoarea poliţiştilor, vol. I –II, Editura Mega,Cluj-Napoca, 2007, autori Ioan Ciupea, Virgiliu Ţârău, Cosmin Budeancă. Florentin Olteanu, Andreea Dobeş, Robert Fűrtőş

Remembrance in Time,vol.I-II, Transilvania University Press of Brasov, 2012- (coeditor)

Simpozioane internaționale:

 

–  11-13 noiembrie 2005 –  Seminarul „Istoria orală între teorie şi practică”, organizat de Institutul pentru Cooperare Internaţională al Asociaţiei Universităţiilor Populare Germane  în colaborare cu Fundaţia Culturală „Negru Vodă” Fagaras, participanti profesori de istorie din municipiul Făgăraş şi Ţara Făgăraşului.

24–26 martie 2006 – Făgăraş – Academia Constantin Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus –  Simpozionul Internaţional „Rezistenţa anticomunistă”– cercetare ştiinţifică şi valorificare muzeală  – ediţia I .

–   12-14 iulie 2007 – Făgăraş – Academia Constantin Brâncoveanu–Sâmbăta de Sus – Simpozionul internaţional ,, Forme de represiune în regimurile comuniste ”– ediţia a II a

–   3 – 5 iulie 2008 –  Făgăraş –  Academia Constantin Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus,

 Simpozionul Internaţional ,, Stat şi viaţă privată în regimurile comuniste” – ediţia a III a

–  25 – 28 iunie 2009 – Făgăraş – Academia Constantin Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus,

  Simpozionul international ,,Sfârşitul Regimurilor Comuniste – cauze, desfăşurare şi consecinţe ” – ediţia a IV a.

– 22 – 25 iulie 2010 –  Făgăraş – Academia Constantin Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus

   Simpozionul International ,, Destine individuale şi colective în comunism”- ediţia a V a

,, Calvarul– Deportări şi Destine ”

30 iunie – 3 iulie – 2011 –  Făgăraş –  Academia Constantin Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus – Simpozionul Internaţional – ,,Condamnarea Comunismului între Justiţie şi Istorie” – ediţia a VI a

1 – 3 august -Simpozionul Internaţional CONDAMNAREA COMUNISMULUI – ÎNTRE JUSTIŢIE ŞI ISTORIE – ediţia a VII a- Făgăraş –  Academia Constantin Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus

1-6 August 2012 – Project: Past Memory for a Future Open Society, OPENNESS,  2011-3595/001-001. Event: Comunism regimes – Recent memory for an open society –  Fagaras – Sambata de Sus,

–   4 – 7 iulie 2013- Simpozionul Internațional STANILIZARE ȘI DESTANILIZARE. Evoluții Instituționale și Impact Social – ediţia a VIII a- Făgăraş –  Academia Constantin Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus

–  9 – 12 iulie 2014 -Simpozionul Internațional IDENTITĂȚI SOCIALE, CULTURALE, ETNICE ȘI RELIGIOASE ÎN COMUNISM– edția a IX a – Academia Constantin Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus

8 – 11 iulie 2015- Simpozionul Internațional DUPĂ 25 de ani – EVALUĂRI ȘI REEVALUĂRI ISTORIOGRAFICE PRIVIND COMUNISMUL – ediția a X a – Academia Constantin Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus

– 1 – 4 septembrie 2016 – Simpozion Internațional OPOZIȚIE ȘI SOLIDARITATE ÎN COMUNISM – ediția a XI a Academia Constantin Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus

  Școli de Vară:

– Memorialul Rezistenţei Anticomuniste – Ţara Făgăraşului , Fundaţia Culturală ,, Negru Vodă ” Făgăraş , Fundaţiei Konrad Adenauer  – Germania, Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului din România , Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti , Institutul de Liberă Iniţiativă , Consiliului Judeţean Braşov, Primăriei şi Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, Arhiepiscopia Sibiului şi Mitropolia Ardealului şi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.

– 28 iunie – 4 iulie 2008 –  Mănăstirea Sâmbăta de Sus- Făgăraş, prima ediţie , care a cuprins elevii câştigători ai Concursului Naţional ,, Elev în comunism”, organizată de I.I.C.C.R. Bucureşti şi Fundaţia Culturală ,,Negru Vodă ”

– 25 iunie – 3 iulie  2009 – Mănăstirea Sâmbăta de Sus- Făgăraş, a doua editie  ,,1989 – Poarta catre libertate”,, organizată de I.I.C.C.R. Bucureşti şi Fundaţia Culturală ,, Negru Vodă ”

– 30 iunie – 7 iulie 2011 –  Mănăstirea Sâmbăta de Sus – Făgăraş,   a treia ediţie – Comunismul nu este istorie ”

– 4 – 11 iulie 2013 – Mănăstirea Sâmbăta de Sus- Făgăraş, a patra editie  ,, Ce înseamna comunismul pentru mine”,, organizată de I.I.C.C.R. Bucureşti şi Fundaţia Culturală ,, Negru Vodă ”

– 9 – 16 iulie 2014 – Mănăstirea Sâmbăta de Sus- Făgăraş, a cincea editie  ,, Școala de vară de la Făgăraș”,, organizată de I.I.C.C.R. Bucureşti şi Fundaţia Culturală ,, Negru Vodă ”

– 5 – 12 iulie 2015 –  Mănăstirea Sâmbăta de Sus- Făgăraş, a șasea editie  ,, Școala de vară de la Făgăraș”,, organizată de I.I.C.C.R. Bucureşti şi Fundaţia Culturală ,, Negru Vodă ”

Participanţi elevi câştigători ai concursului naţional ,, Copilărie în comunism” organizat de Asociaţia pentru Memoria Victimelor Comunismului – Centrul de Investigare Crimelor Comunismului din România, împreună cu partenerii săi Fundaţia Konrad Adenauer Germania şi Fundaţia Culturală ,, Negru Vodă ” Făgăraş.

 • Planurile de viitor

Realizarea Memorialului RezistenteiAnticomuniste Tara Fagarasului in colaborare cu Primaria si Consiliul Local Fagaras, Muzeul Tarii Fagarasului si IICCMER Bucuresti.

 

 • Cu cine colaborați?

Parteneri şi parteneriate:

din ţară:

– Asociaţia Pro Democraţia club Braşov

– Societatea Culturală “Anton Pann” Râmnicu  Vâlcea

– Clubul de Ecologie şi Turism Montan “Albamont” Alba Iulia

– Clubul de Turism Ecologic Montan “Lotru” Voineasa

– Asociaţia Pro Basarabia şi Bucovina – filiala Galaţi

– Centrul Parteneriat pentru Egalitate Bucureşti

– Academia Constantin Brancoveanu-Sambata de Sus

– Universitatea Nationala de Arte Bucuresti – www.unarte.ro

– Universitatea Transilvania Braşov  – www.unitbv.ro

– Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc  – www.crimelecomunismului.ro

– Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii ( CNSAS) – www.cnsas.ro

– Centrul de Investigare a Crimelor Comunismului din România ( CICCR) –

www.condamnareacomunismului.ro

– Arhiepiscopia Sibiului şi Mitropolia Ardealului – www.mitropolia-ardealului.ro

–  Muzeul  Ţării Fagarasului ,,Valer  Literat ”- www.comoaranoastra.ro

sau www.welcometoromania.ro

– Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighetul Marmaţiei – www.memorialsighet.ro

– Muzeul “Casa Mureşenilor” Braşov – www.muzeulmuresenilor.ro

– Forumul German Democratic Braşov – www.forumkronstadt.ro

– Institutul de Istorie Orală Cluj Napoca – www.institute.ubbcluj.ro

– Asociaţia Culturală Mozaic Cluj-Napoca – www.firmepenet.ro/Asociatia-Culturala-Mozaic

–  Universitatea  „ Alexandru Ioan Cuza ” din Iaşi – www.uaic.ro

– S.C Analex SRL Făgăraş ( Nova Tv) – www.impactfagaras.ro

– S.C. Mediafag SRL Făgăraş – www.tvfagaras.ro

din străinătate:

– Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo/Faculty of History and Law Tarnovo,– www.uni-vt.bg/2/  sau remember.negruvoda.ro/ro/partener/CMU

-ROMANIMA e.V. Deutsch- Rumänischer  Kulturverein, Nürnberg – remember.negruvoda.ro/en/partener/DRK

– Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg   / Faculty of Computing Science, Business Administration,  Economics an Law -Institute of Law, Oldenburg – www.oldenburg.de/

-Universitatea Connecticut – SUA – prin prof. Univ. David Kideckel – www.uconn.edu/

– Mitropolia Romanilor Ortodocsi din Germania, Europa Centrala si de Nord cu sediul la Nürnberg – www.mitropolia-ro.de/html/scurt_istoric.htm

 • O mărturisire/ o impresie/ un citat al unei persoane care v-a vizitat/ cu care ați colaborat

……………………..

 

 • Program de vizitare (dacă e cazul)

Fundația Negru Vodă, Făgăraș, Str. Republicii 6, Făgăraș, Brașov, 505200, România
Tel: +40 (0)268 21 11 93

relatii.negruvoda@yahoo.com

 • webside

http://negruvoda.ro/

http://facebook.com/negruvodafoundation

 

 • Persoana de contact

Director Departamentul Remember Memorial: Florentin Olteanu (relatii.negruvoda@yahoo.com, olttinu@yahoo.com);Tel.: 0723 37 77 97

Secretar: Maria Bălan ( mariabalan56@yahoo.com);Tel.: 0721 27 58 67