shadow

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

 • Numele instituției

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

 • Ce face această instituție?

Instituția prezervă și valorifică, sub aspect muzeal, științific și cultural, patrimoniul istoric dobrogean păstrat din cele mai vechi timpuri până în prezent.

 • Când s-a înființat?

Începuturile organizării Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța se situează la finalul secolului al XIX-lea (o primă înființare a avut loc în 1879), iar până în 1959 Muzeul a cunoscut mai mult etape de desființare, reînfințare și reorganizare. Din 1959, odată cu venirea la conducere a arheologului și numismatului Vasile Canarache, Muzeul a fost organizat pe baze moderne și s-a impus în arealul științific și cultural național și internațional.

 • Există o colecție, o arhivă sau o bază de date?

Deși cea mai mare partă a fondului muzeal este reprezentată de patrimoniul arheologic, totuși Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța păstrează în Depozitul de Modernă-Contemporană circa 14.000 bunuri culturale, datând din perioada secolelor XIX-XX; dintre acestea, rețin atenția fondurile arhivistice personale, dar și un bogat material documentar păstrat din perioada regimului comunist (bunăoară fondul personal Vasile Vâlcu), completat de numeroase fotografii din acestă perioadă. În prezent, specialitul MINAC responsabil derulează un amplu proiect de digitizare a materialului foto-documetar, proces inițiat prin crearea, la finele anului 2015, a unei baze de date online: http://www.comunismulindobrogea.ro/ .

Dat fiind volumul mare de documente, fotografii și publicații din epocă, precum și faptul că MINA Constanța dispune de un singur specialist pe această perioadă, procesul de digitizare a arhivei din perioada comunistă se preconizează a fi unul de durată.

 • Care sunt principalele activități?

În prezent, pe lângă activitățile curent de cercetare, digitizare și realizare a fișelor FAE, specialistul responsabil a inițiat un proiect expozițional denumit „Comunismul în Dobrogea”, care va reflecta  amplul proces de comunizare al regiunii Dobrogea, precum și diferitele aspecte evolutive, specifice anilor 1947-1989.

De asemenea, din cursul anului 2016, prin strângerea de donații, specialistul responsabil a reușit crearea unei arhive de bunuri culturale datând din perioada regimului comunist, până în prezent fiind adunate circa 300 de obiecte: documente, diplome, brevete, medalii, costume de epocă, opere literare si opere artistice, obiecte de uz caznic ș.a.

 • Care sunt planurile de viitor?

În cursul anului 2017 MINA Constanța va deschide această primă expoziție dedicată Comunismului în Dobrogea, urmând ca anual să găzduiască un eveniment dedicat tinerilor,  intitulat „Școala de vară de la Constanța”, gândit ca un prilej oferit studenților, doctoranzilor și cadrele didactice, deopotrivă, de a intra în contact cu munca de muzeograf și preocupările de prezervare  și valorificare al patrimoniului cultural recent.

 • Cu cine colaborați?

Proiectul expozițional „Comunismul în Dobrogea” beneficiază de sprijinul Asociației Foștilor Deținuți Politici din România –Filiala Constanța și al Penitenciarului Jilava, cercetarea științifică fiind consiliată de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Arhivele Naționale ale României, Arhivele Naționale – Filialele Județene Constanța și Tulcea, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea (ICEM) și Biblioteca Județeană ʺ I.N.Romanʺ.

 • O mărturisire/ o impresie/ un citat al unei persoane care v-a vizitat/ cu care ați colaborat

Deși proiectul expozițional este în curs de realizare, totuși, la cererea unor cadre didactice, câteva grupe de liceeni au putut participa la lecții deschise, ținute chiar în spațiul unde se organizează expoziția. Fără a reține o mărturisire anume, impresia generală lăsată asupra acestor tineri a fost una de mare impact, tinerii mărturisind unanim că au putut lua astfel contact cu o perioadă pe care o cunosc doar din povestirile părinților sau a bunicilor lor.

 • Program de vizitare

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Piața Ovidiu nr. 12, oraș Constanța, Județ Constanța.

Începand cu 15 iulie 2017 expoziția permanentă „Comunismul în Dobrogea” va putea fi vizitată în cadrul expoziției generale (orele 8:00-20:00), pentru ghidaj sau lecții deschise urmând a se stabili un program de 2 zile/săptămână.

 • Website:

www.minac.ro

 • Persoana de contact:

Muzeograf dr. Delia Roxana Cornea